Praca i świadczenie socjalne w Niemczech

Niemieckie prawo socjalne

(Prawie) wszystko, co chcesz wiedzieć o niemieckim prawie socjalnym i świadczeniach socjalnych w Niemczech – niezależnie od tego, czy w tej chwili mieszkasz w Polsce, czy w Niemczech, ale masz prawo do takich świadczeń

To może cię też zainteresować

Niemieckie prawo karne

Niemieckie prawo  pracy

Kindergeld w Niemczech

Blog o prawie w Niemczech

Arbeitslosengeld I (ALG I), czyli świadczenia z tytułu bezrobocia lub utraty pracy w Niemczech

Każdy zatrudniony w Niemczech na umowę o pracę płaci składki w ramach niemieckiego systemu ubezpieczeń, w tym na ubezpieczenie od bezrobocia. Arbeitslosengeld I to zasiłek właśnie z tych składek dla osób, które utraciły pracę i jej szukają

„Prawo do wypłaty ALG I zapewnia podatnikom III księga niemieckiego kodeksu socjalnego”

Wybrane zagadnienia dotyczące świadczeń ALG I

Aby otrzymać świadczenie z tytułu bezrobocia, trzeba osobiście zgłosić się do niemieckiego urzędu pracy – Bundesagentur für Arbeit – jako bezrobotny i szukający pracy, a także złożyć odpowiedni wniosek

Jak długo będę otrzymywać świadczenie ALG I?

Długość wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu bezrobocia uzależniona jest od przepracowanych wcześniej miesięcy i liczby wpłaconych składek

Jakie muszę spełnić warunki, aby otrzymać Arbeitslosengeld I?

Niemiecki urząd pracy wypłaca świadczenia z tytułu bezrobocia tym osobom, które złożyły wniosek w odpowiednim terminie i są faktycznie zainteresowane znalezieniem pracy

Czy mieszkając w Polsce, mogę otrzymywać pieniądze z ALG I?

Osoby otrzymujące ALG I obowiązuje wymóg dostępności dla rynku pracy. Oznacza to konieczność reagowania na terminy i oferty pracy  najpóźniej na drugi dzień od otrzymania zawiadomienia

Arbeitslosengeld II, czyli świadczenia z Jobcenter

Arbeitslosengeld II (ALG II) to świadczenie socjalne dla osób, które utraciły pracę nie z własnej winy i potrafią udokumentować swój przynajmniej roczny pobyt w Niemczech. Wypłacane jest:

Zagadnienia dotyczące świadczeń ALG II

Prawo do świadczenia mają osoby w wieku od 15 do 65 roku życia, zdolne do pracy, ale nie potrafiące zapewnić sobie utrzymania i potrzebujące wsparcia. Wniosek o Arbeitslosengeld II należy złożyć w Jobcenter

Czy muszę przebywać pod swoim adresem zamieszkania?

Tak samo, jak w przypadku pobierania świadczeń z Bundesagentur für Arbeit, osoby na ALG II zobowiązane są do przebywania w miejscu zamieszkania

Ile pieniędzy dostanę na cele mieszkaniowe?

W ramach Arbeitslosengeld II pokrywane są także uzasadnione koszty zamieszkania wyliczane indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy, uwzględniające członków gospodarstwa domowego i powierzchnię mieszkaniową

Jaki wpływ na przyznanie ALG II ma mój majątek?

Zasiłek z Jobcenter przyznawany jest tylko osobom w potrzebie. Dlatego dochody, nieruchomości lub odłożone na czarną godzinę oszczędności mogą być przeszkodą w przyznaniu Arbeitslosengeld II

Inne kwestie socjalne

Ubezpieczenie, jakie każdy pracownik płaci co miesiąc, obejmuje także wiele innych wydarzeń losowych, nie tylko utratę pracy