„Krankengeld” czyli chorobowe z niemieckich kas chorych

Każda osoba zatrudniona w Niemczech na umowę o prace z pensją większa, niż 450,00 € miesięcznie jest ubezpieczona w niemieckiej kasie chorych. Ubezpieczenie to uprawnia do pobierania chorobowego z niemieckiej kasy chorych. Świadczenie jest wypłacane do 78 tygodni, wypłacane jest 70% regularnego dochodu podlegającego oskładkowaniu (czyli nie nalezą do tego n.p. diety). Od takiego dochodu odprowadzane są składki w wysokości około 12%.

Przykładowe wyliczenie:

Osoba zarabiająca 2.000,00 € brutto i dostająca z tego na rękę 1.422,00 € netto może liczyć na świadczenie miesięczne (przy 30 dniach) w wysokości 37,53 x 30 = 1.125,90 € netto, czyli na rękę.

Po pierwsze należy zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy ktoś na chorobowym przebywa w Polsce, czy w Niemczech.

Świadczenie należy się tylko, jeśli zatrudnienie trwa łącznie więcej, niż 10 tygodni, gdyż warunkiem świadczenia z niemieckiej kasy chorych jest prawo do chorobowego od pracodawcy w Niemczech przez 6 tygodni. Tzn. że jeśli ktoś nie może domagać się od pracodawcy chorobowego na przynajmniej 6 tygodni, wtedy nie będzie mógł domagać się od niemieckiej kasy chorych świadczenia do upływu 72 tygodni (od 78 tygodni odejmuje się 6 tygodni chorobowego płaconego przez pracodawcę).

Bardzo istotna jest kwestia wystawiania zaświadczeń lekarskich. Ważne jest nie tylko, na jaki okres zaświadczenie jest wystawione, ale tez kiedy dane zaświadczenie zostało wystawione. Jeśli na przykład zatrudnienie lub poprzednie zwolnienie lekarskie kończy się 10. danego miesiąca, wtedy najpóźniej 11. musi być wystawione nowe zwolnienie lekarskie – chyba ze 10. był piątkiem, wtedy wystarczy wystawienie zaświadczenia w poniedziałek (czyli 13.).

Jeśli zaświadczenie będzie wystawione wstecz, wtedy kasy mogą tego nie uznać i odmówić świadczenia na przyszłość. Uznane są wyjątki, jeśli kto stara się o wystawienie zaświadczenia lekarskiego na czas, ale jest odsyłany przez lekarzy lub recepcje – istotne jest, żeby być w stanie przedstawić takie sytuacje i próbować postarać se o wystawienie zaświadczenia lekarskiego tego samego dnia w innych gabinetach lub n.p. na pogotowiu.

Ważne jest również dostarczenie zaświadczenia lekarskiego na czas – wystarczy skan wysłany e-mailem do kasy chorych, wysłanie listem jest ryzykowne, jako że jeśli list będzie szedł więcej niż 7 dni od wystawienia zaświadczenia, wtedy kasa płaci tylko za okres od momentu dojścia zaświadczenia lekarskiego. Nie jest przy tym istotne, czy opóźnienie przesyłki ponad 7 dni wynikło z winy poczty