Wypadek w pracy w Niemczech i świadczenia socjalne

Świadczenia związane z wypadkiem w pracy nalezą się nie tylko osobom pracującym na umowie o prace lub faktycznie jako pracownicy (patrz tutaj Scheinselbständigkeit – ukryty status pracowniczy).

Istnieją liczne grupy w Niemczech podlegające ubezpieczeniu od wypadków w pracy lub podobnych okolicznościach takie jak:

 • uczniowie/osoby w trakcie regularnej edukacji (również dzieci i studenci),
 • osoby podlegające badaniom obowiązkowym,
 • osoby niepełnosprawne pracujące w tzw. warsztatach dla niepełnosprawnych,
 • osoby pracujące w rolnictwie,
 • osoby pracujące w rybołówstwie,
 • osoby pracujące jako wolontariusze, w przypadkach pracy z odpowiednim przyzwoleniem publicznym/uznanych organizacji religijnych,
 • osoby pomagające w nagłych wypadkach nieszczęśliwych,
 • dawcy krwi i organów,
 • osoby ulegające obrażeniom w pościgu lub obronie związanymi z przestępstwami,
 • lekarze pogotowia w pracy na dyżurze pogotowia (Notarzt),
 • osoby ww. drodze na termin lub na szkoleniach Bundesagentur für Arbeit lub Jobcenter (urząd pracy)
 • osoby podczas rehabilitacji lub w drodze na termin, które są związane ze świadczeniami kasy chorych lub kasy emerytalnej (Krankenkasse, Rentenversicherung).