Jak długo będę otrzymywać świadczenie Arbeitslosengeld-I

Świadczenie Arbeitslosengeld-I otrzymuje się:

6 miesięcy jeśli okresy składkowe wynoszą przynajmniej 12 miesięcy w przeciągu ostatnich 5 lat wstecz od straty pracy i zgłoszenia się w niemieckim urzędzie pracy,
  • 8 miesięcy jeśli okresy składkowe wynoszą przynajmniej 16 miesięcy w przeciągu ostatnich 5 lat wstecz od straty pracy i zgłoszenia się w niemieckim urzędzie pracy,
  • 10 miesięcy jeśli okresy składkowe wynoszą przynajmniej 20 miesięcy w przeciągu ostatnich 5 lat wstecz od straty pracy i zgłoszenia się w niemieckim urzędzie pracy,
  • 12 miesięcy jeśli okresy składkowe wynoszą przynajmniej 24 miesiące w przeciągu ostatnich 5 lat wstecz od straty pracy i zgłoszenia się w niemieckim urzędzie pracy.
Osobom po 50 roku życia Arbeitslosengeld-I może być wypłacany nawet do 24 miesięcy. Ważne jest osobiste zgłoszenie się petenta do niemieckiego urzędu pracy – Bundesagentur für Arbeit– jako bezrobotny i szukający pracy oraz złożenie wniosku. Osobiste zgłoszenie się może mieć miejsce na 3 miesiące przed utratą pracy. Powiadomienie o utracie miejsca pracy w związku z upływem czasu, na jaką została zawarta umowa na czas określony.