Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać Arbeitslosengeld-I?

Aby mieć prawo do Arbeitslosengeld-I trzeba przejawiać wole podjęcia pracy i być dostępnym dla rynku pracy.

W ramach woli do podjęcia pracy istotne jest przede wszystkim wypełnianie zobowiązań z tzw. Eingliederunsgvereinbarung (regularne pisanie podań o prace, udział w szkoleniach itd.)

Istotne dla osób z Polski jest przede wszystkim wymóg bycia dostępnym dla rynku pracy. Oznacza to, ze trzeba być w stanie reagować na terminy z niemieckiego urzędu pracy i oferty pracy przekazywane przez niemiecki urząd pracy najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu odpowiedniego zaproszenia/wezwania. Z przepisów wykonawczych wynika, że w związku z tym nie wolno oddalać się od miejsca zamieszkania na odległość, która nie pozwałaby na nocleg w tym miejscu zamieszkania. O ile ktoś n. p. jeździ regularnie na kilka dni do Polski lub spędza tam dłuższe okresy świadczenie możne zostać zniesione (również wstecz!).

Ważne jest osobiste zgłoszenie się petenta do niemieckiego urzędu pracy – Bundesagentur für Arbeit – jako bezrobotny i szukający pracy oraz złożenie wniosku. Osobiste zgłoszenie się może mieć miejsce na 3 miesiące przed utratą pracy. Powiadomienie o utracie miejsca pracy w związku z upływem czasu, na jaką została zawarta umowa na czas określony.

Według decyzji Federalnego Sadu Konstytucyjnego z roku 1999 i Federalnego Trybunału do Spraw Socjalnych z roku 2009 świadczenia należą się osobom z terenów przygranicznych, mieszkających do 75 minut drogi od najbliższego niemieckiego urzędu pracy.