Ile pieniędzy y ALG-II mogę otrzymać na cele mieszkaniowe?

Świadczenia z Jobcenter opiewają aktualnie (stan 1.01.2021) 446,00 € dla domostw jednoosobowych i 401,00 € dla par mieszkających razem. Na dzieci są to 283,00 € na dzieci do 5. roku życia, 309,00 € na dzieci do 13. roku życia i 373,00 ma dzieci do 17. roku życia włącznie.

Dochodzą do tego uzasadnione koszta mieszkania, jak i zapotrzebowanie szczególne (Mehrbedarf — n.p. u kobiet w ciąży, osób samotnie wychowujących) i dodatkowe świadczenia związane m.in. z edukacją, składkami na ubezpieczenie w kasach chorych lub niepełnosprawnościami.

Powyższe świadczenia są uznawane za minimum egzystencjalno-socjalne, tak że uzyskiwanie dochodu netto poniżej wychodzących z tych świadczeń sum skutkuje prawem do domagania się dopłat.