Czy muszę przebywać pod swoim adresem zamieszkania?​

Obowiązek przebywania pod swoim adresem!

Obowiązują tutaj te same zasady jak w przypadku pobierania świadczeń z Bundesagentur für Arbeit. Oddalanie się od miejsca zamieszkania jest możliwe tylko na odległość, która umożliwia codziennie między poniedziałkiem a piątkiem sprawdzanie poczty, tak żeby można wstawić się na ewentualne wezwanie z Job center następnego dnia po otrzymaniu takiego wezwania.

Można starać się o urlop do 3 tygodni podobnie jak w przypadku świadczeń z Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosengeld-I) — podczas takiego urlopu wolno opuszczać miejsce zamieszkania dowolnie. Po złamaniu takiej zasady trzeba ponownie zgłosić się do urzędu jako bezrobotny i szukający pracy.