Wpływ wielkości majątku na decyzję o przyznaniu ALG-II

Majątkiem jest każdy przedmiot i pozycja prawna którą można zbyć lub wykorzystać do uzyskania środków do życia. Należą do tego nie tylko środki pieniężne na koncie lub w gotowce ale tez n. p. nieruchomości poza granicami Niemiec, n. p. w Polsce. Szczególnie ten ostatni przypadek odgrywa spora role, jako ze wiele osób z Polski posiada na własność mieszkania w Polsce.

Czy dany przedmiot o wartości rynkowej lub środki pieniężne będą kwalifikowane jako majątek, lub dochód zależy od tego, czy były w „posiadaniu“ petenta przed złożeniem wniosku czy po. Środki, które wpłynęły przed złożeniem wniosku, będą traktowane jako majątek, środki uzyskane po złożeniu wniosku będą traktowane jako dochód. Ma to wpływ na wysokość świadczeń z Jobcenter o tyle o ile w zależności od faktu czy chodzi o majątek, czy o dochód ma miejsce różne naliczanie na poczet świadczeń.

Majątek jest istotny tylko jeśli może być spożytkowany. Może to być n.p. w przypadku nieruchomości sprzedaż, wynajęcie lub obciążeniem na poczet kredytu, z którego można żyć. Liczy się ta forma, poprzez którą będzie można w jak największym stopniu pozbyć się zapotrzebowania na świadczenia z Jobcenter. Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że świadczenia z Jobcenter są pokrywane z podatków, a nie ze składek tak jak w ramach ubezpieczenia od bezrobocia i świadczeń Arbeitslosengeld-I z Bundesagentur für Arbeit. Dlatego dochodzi tutaj do naliczania nie tylko dochodu, ale też i majątku.

O ile istnieje majątek, trzeba o tym powiadomić urząd, gdyż nieujawnienie takiego przy składaniu wniosku może być zakwalifikowane jako przestępstwo.

Wykorzystaniem majątku do utrzymania może być jego sprzedaż, lub – w przypadku nieruchomości – wynajem albo zabezpieczenie na kredyt.

Chroniony jest majątek w granicach 150,00 € za każdy rok życia, plus 750,00 € dodatku i po 3.100,00 € na każde dziecko, o ile dziecko posiada takowy majątek. O ile wartość majątku posiadanego przekracza te granice, to trzeba go wykorzystać na utrzymanie. Wolne od uwzględnienia są przedmioty użytku codziennego i meble o uzasadnionej wartości (czyli nie za drogie), pojazdy do własnego użytku o wartości do 7.500,00 €.

Od wartości majątku trzeba odjąć spoczywające na nim bezpośrednio kredyty, n.p. kredyt hipoteczny obciążający nieruchomość.